browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Emléknap Szent-Györgyi Albert halálának 25. évfordulója alkalmából

Az ARRTÉKA (Művészet Határok Nélkül) Egyesület, a Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása és Terény Község Önkormányzata emléknapot rendezett 2011. október 20-án, hogy tiszteletüket fejezzék ki Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert emléke előtt, aki 25 évvel ezelőtt, 1986. október 22-én hunyt el.

Az emléknap programja a Terényhez közigazgatásilag tartozó Kiskérpusztán kezdődött, a Szent-Györgyi Albert emlékhelyen, ahol Nobel-díjas tudósunk gyermekkorának egy részét töltötte családja körében.

Szent-Györgyi Albert édesapja, Szent-Györgyi Miklós csere címén szerezte meg a 800 hektáros birtokot 1897. március végén. A birtok 1906. július 16-ig volt a család tulajdonában, ekkor került eladásra. Így a gyermek Szent-Györgyi Albert 3,5 éves korától 13 éves koráig ismerkedett itt a vidéki élettel és a szép természeti környezettel.

Az emlékhely épülete a birtok volt magtár épülete. Mellette az út másik oldalán láthatók a gazdasági épületek és a magtár épülete mögött helyezkedtek el a cselédlakások. Jobbra pedig a kastély állt, amelyben a Szent-Györgyi család élt. A kúria épülete sajnos lebontásra került az 1970-es években, ezért csak a kiállított fotók alapján tudjuk elképzelni. A kastély alapja azonban még most is megvan a magas növényzet takarásában.

A ma még élő személyek elmondása és emlékei szerint a kastély összkomfortos, modern volt, megfelelt az akkori városi igényeknek is. Be volt vezetve a víz, fürdőszobájában márvány mosdók és rézcsapok voltak felszerelve és ki volt alakítva a csatornarendszere is. A víz a kútból kézi szivattyúrendszer segítségével jutott el a padláson lévő tartályba. Az épület fűtése cserépkályhával volt megoldva. Tornácát oszlopok, és kovácsoltvas kerítés övezte. Alatta nagy pince volt boltíves lejárattal. Szent-Györgyi Albert életrajzi könyvéből megtudhatjuk, hogy a házat vaskerítés övezte, hatalmas kertjében sétautak, teniszpálya és gyümölcsös volt.

A régi terényi idős emberek elmondása szerint a gyermek Szent-Györgyi Albertet innen hintóval vitték a terényi iskolába. Mivel erről régen több osztálytársa is így vallott, ezért mi terényiek azt gondoljuk, hogy vélhetően a terényi iskolában kezdhette meg kisiskolás éveit.

Szent-Györgyi Albert 1984. november 02-án Patkós István úrnak, Buják volt polgármesterének küldött saját kézzel írott levelében a következőkő sorokat vetette papírra a kiskéri gyermekéveivel kapcsolatban: „… büszke leszek, ha megvalósul a terv, hogy egy szobát szentelnek nekem, az én gyermekkorom emlékének, az én egész gyermekkorom Kis-Kérpusztához kötődik. Csak az ott eltöltött idő hagyott nyomot bennem.”

Ez év október elsején nagy öröm ért minket. Meglátogatott bennünket Szent-Györgyi Miklós Kővágóőrsről. Kíváncsi volt Kiskérpusztára, ahol az ő édesapja, Szent-Györgyi Pál is élt szüleivel, nagyszüleivel és két kisebb testvérével: Alberttel, valamint Imrével. Gyönyörű Kiskérpusztán készült családi fotókkal ajándékozott meg bennünket, melyek kiállításra kerültek és még egy hónapig megtekinthetők az ünnepség keretében az ARTTÉKA Egyesület Istállógalériájában (Terény, Kossuth L. út 18/A). A fotók segítségével bepillantást nyerhetünk a család kiskérpusztai életébe.

Ha valaki ma ellátogat Kiskérpusztára, sajnos az enyészet nyomait láthatja. Mára szinte lakatlanná vált ez a település. Pedig az 1900-as évek fordulóján Kiskérpuszta még élő település volt. Lakóinak száma meghaladta a 60 főt. 1910-től nőtt a lakosság száma, amikor megnyitották a szénbányát. Az 1900-as évek első felében működött itt gőzmalom, szeszgyár is, valamint kisvasút szállította a szenet Mohorára. Kiskérpuszta lakossága ennek köszönhetően úgy felszaporodott, hogy az 1920-as évek vége felé iskolát kellett építeni, mert Terényben 36 tanuló, Kiskérpusztán pedig 46 tanuló volt. Ennyi tanulónak kicsi volt a terényi iskola.

A volt kiskérpusztai iskola épületét Kruj Andor úr vásárolta meg és építette újjá. Jelenleg turistaházként üzemel. Ajánlom figyelmükbe, egyszer látogassanak el oda is.

Kruj Andor úrnak köszönettel tartozunk azért, hogy emlékhelyet alakított ki 1993-ban, majd 2008-ban a kiskérpusztai volt magtár épületét Terény Község Önkormányzatának adományozta.

A tényekhez hozzátartozik, hogy a magtár melletti erdő szélén sok-sok éven keresztül szeméttelep működött. Kruj Andor nagyon sokat tett azért, hogy ennek csak annyi nyoma legyen, ami most látszik. Hálásan köszönjük a munkáját.

Köszönettel tartozunk Mucsina Gyulának is, Terény első polgármesterének, aki képviselőtestületével megszüntette a szeméttelepet. Reménykedünk abban, hogy egy pályázat segítségével a területet majd meg tudjuk tisztítani.

Köszönettel tartozunk az Önkéntes Központ Alapítványnak és mindenkinek, aki segített a nyár elején abban, hogy az emlékhely magtár épülete önkéntesek munkájának köszönhetően kívülről felújításra kerülhessen. Önerőből önkormányzatunk ezt nem tudta volna megvalósítani.

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az emberiség egyik kiváló tudósa, Szent-Györgyi Albert itt élt, ezen a helyen. Ez kötelezettségeket is jelent számunkra. Kötelességünk, hogy ezt az emlékhelyet megóvjuk, és további felújításáról gondoskodjunk.

Ehhez kérem mindenki segítségét, hogy ez a Nógrád megyei Szent-Györgyi Albert emlékhely méltóvá válhasson a Nobel-díjas tudós emlékéhez és megmaradjon az utókor számára.

Terény, 2011. október 22.

Tisztelettel:

Brozsó Andrásné

Terény Község polgármestere

Print Friendly, PDF & Email