Falunap

MEGHÍVÓ

Terény Község Önkormányzata
Terény Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata
Terényi Ifjúsági és Gyermekönkormányzat szervezésében

2017. június 24-én (SZOMBAT)

 Terényben Falunapot
rendezünk, melyre szeretettel meghívjuk.

Program:

14 órától folyamatosan
Kézműves foglalkozás, népi játékok, trambulin

14:00 Ökumenikus Istentisztelet
Vagyóczky József plébános, Füke Szabolcs lelkész

14:15 Köszöntő
Brozsó Andrásné, Oczot Pálné

15:25 Díszpolgári cím átadása

15:35 Kulturális program

18:00 Tombola

19:00 Szabadtéri bál, zenél Grenyó János

Résztvevő csoportok és fellépők:

Apátújfalu – Labdarózsa Hagyományőrző Csoport
Cserháthaláp – Csipkerózsa Hagyományőrző Csoport
Érsekvadkerti Hagyományőrzők
Farkas Mónika és Kiss Mihály versenytánc
Gál Lea – palóc népdalcsokor
Kálazy Anna – népdalcsokor
Kerek Perec Egylet: A Kalap című előadása
Terény – Gyermekcsoport (óvoda-iskola)
Terény – Kalácska Népdalkör

Támogatók:

Balassi Bálint Megyei Könyvtár, Salgótarján
Szanda Vár VTE – Tóth István és családja
Vasas Mónika és Vasas István

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Lomtalanítás – 2017. július 01.

tereny_lomtalanitas+e-hull_2017

tereny_lomtalanitas+e-hull_2017

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Postamúzeum érkezik Terénybe

posta

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó – Testületi ülés

Terény Község Polgármestere

M E G H Í V Ó

Terény Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését

2016. május 15. (hétfő) 16 órára

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
Terényi Kirendeltsége Terény, Arany J. út 46.

1./ Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
    Előterjesztő: dr. Szabó Letícia jegyző

2./ Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal 2016. zárszámadása
    Előterjesztő: dr. Szabó Letícia jegyző

3./ Terény és Szanda Községek Egészségügyi Társulása 2016. évi költségvetésének végrehajtása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

4./ A Terényi Kistenyér Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

5./ Terényi Kistenyér Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

6./ Terény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

7./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

8./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mucsin Erika aljegyző

9./ Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

10./ Terény Község Önkormányzatának az intézményi étkeztetésnél alkalmazott a nyersanyagnormákról, az intézményi térítési díjakról szóló rendeletének felülvizsgálata
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

11./ Tájékoztató a belsőellenőrzés 2016. évi vizsgálatáról
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

12./ Berceli Központi Humán Orvosi Ügyeleti Társulásból történő kiválás
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

13./ Balassagyarmati Központi Orvosi Ügyelethez való csatlakozás
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

14./ Pályázatokról tájékoztatás
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

15./ Támogató nyilatkozat a Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Terényi Tagiskolája további  működéséhez
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

16./Haszonbérleti szerződés
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

17./ Tájékoztató a Terény és Szanda Községek Egészségügyi Társulás működéséről
    Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke

18./ Beszámoló Terény Község Önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
    Előterjesztő: családgondozó

Terény, 2017. május 5.

            Brozsó Andrásné sk.
              polgármester

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Terényi Kistenyér Óvoda 2017/2018-as óvodai nevelési évére a beiratkozás a következő módon történik:

Beiratkozás ideje: 2017. május 10 (szerda) – 12. (péntek) 8.00 órától – 16. 00 óráig

Óvodai felvételre jelentkeznie kell annak a gyermeknek, aki 2017. augusztus 31-ig betölti 3. életévét (2011. évi CXC. törvény 8.§ (2))

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

♦ a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa),

♦ gyermek TAJ – kártyája,

♦ a gyermek oltási könyve,

♦ a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

♦ amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat tartós betegség, többgyermekes igazolás, hátrányos helyzetről szóló határozat)

Terény, 2017.04.06.

Benedek Hajnal
megbízott óvodavezető

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Katonai toborzás

Hadkieg.jpg - Fényképek

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó

 Terény Község Polgármestere

M E G H Í V Ó

Terény Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2017. április 3. (hétfő) 16 órára

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

Terényi Kirendeltsége   Terény, Arany J. út 46.

 1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

2. A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mucsina Erika – aljegyző

3. Anyakönyvi rendelet felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mucsina Erika – aljegyző

4.  Tájékoztató az energiamegtakarítási terv készítési kötelezettségről
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

5. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és rendelet elkészítési kötelezettségről
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

6. Falunap előkészítése
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

7. Díszpolgári cím adományozása
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

8. Beszerzési szabályzat felülvizsgálata
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

9. Pályázatokról tájékoztatás
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 10. Orvosi Ügyeleti Ellátás felülvizsgálata
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

11. Beszámolók
A) Balassagyarmati Katasztrófavédelemi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
B) Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről
     Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 

Terény, 2017. március 27.

Brozsó Andrásné sk.
polgármester

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Óvodavezetői állás – pályázat

Terény Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján
pályázatot hirdet
Terényi Kistenyér Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 01-től 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2696 Terény, Óvoda út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, szlovák óvodapedagógusi szakképzettség ,
  • Vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
– szakmai gyakorlatról hiteles igazolás,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
– nyilatkozatok: a vagyonnyilakozat- tételi eljárás lefolytatásáról, a véleményezők részére a pályázata tartalmának megismeréséről, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, nyilvános vagy zárt ülés tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Terény Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2696 Terény, Arany János út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
– Személyesen: Mucsina Erika aljegyző, Nógrád megye, 2696 Terény, Arany J. út 46.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Nemzeti Köznevelési törvény és a Korm. rendeletben biztosított vélemény-nyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után intézményvezetői megbízásról Terény Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS https://kozigallas.gov.hu/
Az Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. február 28.
Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brozsó Andrásné, polgármester nyújt, a 06-35/548-000 -os telefonszámon.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Pályázat

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
Terényi Kirendeltség

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A részletes tájékoztatás ide kattintva érhető el: Részletes_Pályázati_kiírás

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk az

Adventi gyertyagyújtásra

vasárnaponként

(2016. nov. 27., dec. 04., 11., 18.)

17:00 órától

a Tájháznál felállított Betlehemhez

ADVENT: VÁRAKOZÁS

karacsony

 

Béke, hit, remény és szeretet,

Legyen velünk mindig emberek!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Terény Község Önkormányzata

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment