Településképi arculati kézikönyv

LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS

Tájékoztatom Önöket, hogy Terény Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a 9/2017 (VII.7.) önkormányzati rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint a PARTNEREK –  érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek – a készülő dokumentumokkal kapcsolatban

  • a lakossági fórumon szóban,
  • illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A véleményezés módja: Az hivatalban átvehető, vagy Terény község honlapjáról (www.tereny.hu) letölthető partneri adatlap kitöltésével.

Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2017. július 24-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: 2696 Terény, Arany J. út 46. vagy a postmaster@tereny.t.-online.hu e-mail címre, illetve átadhatják a falugondnoknak.

A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni !

A fenti témákkal kapcsolatosan

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

 2017. július 14-én 16.00 órakor

Terény Község Könyvtárában, a Terény, Arany J. út 25. szám alatt

 

Terény Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a PARTNEREKET, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések bemutatását, javaslatát digitális fotók formájában a postmaster@tereny.t-online.hu e-mail címre jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.

Partneri adatlap letöltése innen:

adatlap2017 – pdf formátumban

adatlap2017 – doc formátumban

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Korábbi bejegyzések

Kedves Érdeklődő!

A korábbi bejegyzéseket megtekintheti a hírek / események menüben évek szerinti bontásban, vagy ide kattintva: http://tereny.hu/hirek/esemenyek

Üdvözlettel: Kőmíves Dávid

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment