browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Bűncselekmények áldozatainak segítése

Tájékoztató

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.) nem csak a bűncselekmények közvetlen sértettjeit, hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében szenvedtek sérelmet.

1./ Áldozatsegítő szolgáltatások, minden bűncselekmény áldozatának

Érdekérvényesítés elősegítése: személyre szabott felvilágosítás és ügyintézés a bűncselekmény kapcsán felmerülő problémák megoldására. Iratok pótlásához segítségnyújtás, pszichológus segítségnyújtás.

Szakjogászi segítségnyújtás: amennyiben az áldozat bűncselekménnyel összefüggő jog – vagy érdeksérelmének további intézéséhez ügyvédi közreműködés szükséges, az áldozatsegítő szolgálat felajánlja az áldozatnak a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat közreműködését. A jogi szolgáltatás díját a rászoruló áldozat helyett az állam viseli.

Azonnali pénzügyi segély (bűncselekmény elkövetésétől számított 5 napon belül igényelhető) – élelmezéssel, lakhatással, ruházkodással, utazással, gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezésére mérlegelés alapján adható, ha ezek megfizetésére az áldozat a bűncselekmény következtében nem képes.

2./ Állami kárenyhítés szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények rászoruló áldozatainak

(bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül igényelhető)

– jogosult lehet a bűncselekmény sértettje, ha testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként súlyosan károsodott, vagy

– ilyen sértettnek, illetve a bűncselekmény következtében meghalt sértetnek egy háztartásban élő egyenes ági hozzátartozója, házastársa, élettársa, eltartottja.

A vagyoni kár nagyságát, a jövedelemcsökkenés mértékét és a testi épség, egészség súlyos károsodását igazolni kell.

3./ Tájékoztatás bárkinek, aki az áldozatsegítő szolgálathoz fordul

Széleskörű tájékoztatás a büntetőeljárásbeli jogokról, kötelezettségekről, az áldozatsegítés körében adható támogatásokról, illetve egyéb ellátásokról, juttatásokról.

4./ A támogatás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani.

Elérhetőségek:

Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztály

3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36. II.e/226. szoba

Ügyintéző: Dr. Maczák Erzsébet

T: 32/513-157 Fax: 32/513-158

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, csütörtök: 9.00-13.00

Kedd: 13.00 – 16.00

Szerda: 13.00-18.00

Ingyenesen egész nap hívható áldozatvonalunk: 06-80/225-225

Önkéntes áldozatsegítők

 

Print Friendly, PDF & Email