Képviselőtestület

Polgármester:
Brozsó Andrásné
06/20-401-5117

E-mail : terenyi.isk@gmail.com

Alpolgármester:

Kőmíves Dávid 30/583-4643

Képviselők :

Brozsó András - 06/20-599-6317
Koplányi Kornélia - 06/20-461-5166
Dudásné Csordás Orsolya - 06/35-348-118

2010-es választási eredmények részletesen

Testvér településünk

Apátújfalu - Opatovska Nová Ves

Polgármestere: Jámbor László

Cím: Obecný úrad Opatovská Nová Ves č. 189, 991 07 Slovenské Ďarmoty
Telefon / Fax: 00 421-47-4894201
E-mail: ocuonves@naex.skTerény Községi Önkormányzat testvérközsége a Szlovákiai Apátújfalu. Testvérközségünk a történelmi Hont és Nógrád határán fekszik, az Ipolyság - Nagykürtös főútvonal közelében, az Ipoly folyótól északra.
A mai Nagykürtösi járás falujának neve csak 1902-ben fordult elő először, ekkor egyesítették ugyanis Apátit és Újfalut.
Terény szlovák anyanyelvű nemzetiségi község, őseink Felvidékről kerültek ide az 1700-as években.Az 1970-es évek közepén felmerült annak igénye, hogy Csehszlovák területen lévő magyarok által lakott községgel testvérfalusi kapcsolatot létesítsünk. A kezdeti lépéseket a két községben lévő helyi sportegyesület tagjainak közös "öregfiúk" labdarúgó mérkőzései jelentették. Ezen rendezvényen meghívottként részt vettek mindkét község elöljárói, vezetői.
A lakossági kapcsolatok kiépítése, a baráti szálak erősítése indokolta a kapcsolatok felvételét, elmélyítését. Írásos megállapodást 1993. évben kötöttek, a megállapodásban rögzítve vannak a fontosabb együttműködési területek.
Mindkét Községi Önkormányzat az együttműködés keretén belül gondoskodik:
a társközséggel való kapcsolatépítésről, a kölcsönös, mindkettő önkormányzatot érintő kérdések összehangolásáról, a testvérfalusi fejlődés elősegítéséről,
a községeikben működő civil szervezetek, egyesületek kapcsolatfelvételének kialakításáról, fenntartásáról, annak fejlesztési lehetőségeiről, a kulturális, sport és közművelődési, valamint közoktatási területen tartandó rendezvényeken való kölcsönös megjelenési ill. meghívási kötelezettségről, a kölcsönös előnyökkel járó pályázati lehetőségek kihasználásáról, együttes pályázatok beadásáról, az anyaországban lévő nemzetiségi nyelv oktatásának biztosításáról, ahhoz szükséges tárgyi eszközök átadásáról, a nemzetiségi nyelvek használatának egyenjogúságáról, megmaradásáról, a testvérfalusi kapcsolatok további fejlesztéséről intézményes keretek között. Ennek keretén belül továbbfejlesztik a két község lakossága, a két község egyházai közötti személyes kapcsolatokat, kiterjesztve azt a családok és gyermekek közötti barátsággá.
Testvérközségünk részt vesz a Csábi Patak Völgye Kistérségi Társulásban, amely 11 önkormányzat társulása. A társuláshoz az alábbi önkormányzatok tartoznak: Csáb, Lukanénye, Bátorfalu, Leszenye, Apátújfalu, Szlovákgyarmat, Dacsókeszi, Apátfalva, Szelény, Haraszti, Kiscsalomija.

A kistérségi társulás képviselője: Zako Ferenc
tel./fax: 00 421-47-4882211, 00 421-90-5491851
e-mail: obec.cebovce@stonline.sk
postacím: Obecný úrad Čebovce
ul. Szedera Fábiána 320/162
991 25 Čebovce

Kisebbségi Önkormányzat

sample imageSzlovák Kisebbségi Önkormányzat 1994-ben alakult. Fő célkitűzései a helyi hagyományok ápolása, szlovákság kultúrájának közvetítése.

Immár ötödik ciklusban működik.Kiemelt feladatai,célkitűzései:szlovák kisebbségi múlt és hagyományok ápolása,megőrzése,kulturális élet megtartása.


1.Hagyományápolás:
-Tájház bővitése
-Nemzetiségi Nap megtartása
-Szlovák nyelvoktatás/Óvoda,Iskola,Felnőtt nyelvtanfolyam/
-Szlovák testvérfalusi kapcsolatok ápolása,erősítése.
2.Nemzetiségi Könyvtár működésének támogatása.
3.Kultúrális rendezvények:
-Farsang
-Gergely-járás
-Tojásfestő verseny
-Tűzugrás
-Szüreti felvonulás
-Betlehemes.

Ifjúsági és Gyermek Önkormányzat

1992 tavaszán indult el a gyermekönkormányzati kezdeményezés, hazai és nemzetközi példa alapján. Az ötlet Mucsina Gyulánétól az akkori iskolaigazgatótól származott. Valódi közösséget, s egyben nyilvános fórumot kívántak teremteni a terényi fiataloknak:

- amely összetartja őket,
- ahol a demokrácia alapjait "játszva" tanulhatják meg
- ugyanakkor ez a szerv az, amely az ügyeiket intézni is képes
- amely saját költségvetéssel rendelkezik, s ennek felhasználásáról önállóan dönt
- amelyhez a felmerülő problémákkal fordulni lehet
- amely ezen problémák megoldásában aktívan részt vehet
- amely szükségleteiket és törekvéseiket figyelemmel kíséri
- s mivel a Községi Önkormányzat Képviselőtestületi üléseire a Gyermekönkormányzat polgármestere is meghívott sőt tanácskozási joggal rendelkezik, így a felnőttek felé is képviselheti saját hét tagú testületének álláspontját - így részt vesz a fiatalokat közvetlenül érintő döntések előkészítésében
- amely figyelemmel kíséri a helyi ifjúsági programok szervezését - amelyben aktívan részt vesz, s megvalósulását
- amely értékeli az eredményeket.

1992. április 11.-én a helybeli Községi Önkormányzat mintájára, - a kislistás választás szabályai szerint - egy polgármesternek, egy alpolgármesternek és öt képviselőnek szavazhattak bizalmat, azok a gyerekek, akik 1992. január elsejéig betöltötték 8. életévüket, illetve december 30-ig 18. évüket.

1992. április 11-én Terényben választottak Magyarországon először Gyermekönkormányzatot, majd 1992. április 14-én itt alakult meg hazánkban először a Gyermekönkormányzat.

Azóta a szervezeti és működési szabályzat megváltozott. 1996-ban a Gyermekönkormányzat átalakult Települési Ifjúsági- és Gyermekönkormányzattá illetve a felső korhatár 22 éves korig kitolódott.

E g y ü t t m ű k ö d é s

A települési önkormányzat testületi ülésein a TIGYÖK polgármestere - tanácskozási joggal felruházva - lehet jelen, s ezen feltételek vonatkoznak a TIGYÖK üléseire meghívott képviselőtestület tagjaira is. A TIGYÖK minden év végén beszámolót tart az eltelt időszakban végzett munkájáról és ismerteti a jövő évi programtervezetet.

A rendezvények /pl.: Nemzetiségi Nap, Szüreti felvonulás/ szervezésébe és lebonyolításába nagy szerepet vállalnak a fiatalok.
A Képviselőtestület minden évben egy meghatározott összeget biztosít a TIGYÖK számára, amelynek felhasználásáról önállóan dönthet.

Ügyintézés

sample imageÜgyfélfogadás a pm. hivatalban

Hétfő - zárva
Kedd - 8-12.30-ig
Szerda - zárva
Csütörtök - 8-16-ig
Péntek - 8-10-ig

 

Polgármester fogadási ideje:
Kérem egyeztetni. Köszönöm.
Kedd - 10-12.30-ig
Csütörtök - 13-16-ig
Körjegyző fogadási ideje:
Kérem egyeztetni. Köszönöm.
Kedd - 10-12.30-ig
Csütörtök - 12-16-ig

Terény község Önkormányzata

2696, Terény Arany J. út 46.
Telefon : (35) 548-000
Fax : (35) 548-001
Mail : postmaster@tereny.t-online.hu


Letölthető rendeletek, nyomtatványok :

- A helyi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet
- A közbeszerzési eljárások helyi szabályairól | melléklet
- A gyermekvédelem helyi rendszeréről
- A helyi építési szabályzatról
- Rendezési terv
- Rendelet a "Terény díszpolgára" cím adományozásáról

- Rendszeres szociális segély igényléséhez - számoló tábla

Terényi körkép

sample image

Terényi Körkép - 2009. nyár

- Bemutatkozik a körjegyző
- Aktualitások
- Program naptár
- Szín játék fezstivál
- Egyházi tájékoztató
- Bocsapálya terényben
- Mit kínál a terényi nyár

LETÖLTÉSE

 

 


 


sample image

Terényi Körkép - 2009. tavasz

- Színház az egész világ !
- Miserend
- Gondolatok az imahétről
- Farsangolás Terényben
- Faluházunk aktuális hírei
- Ifjúsági rovat

LETÖLTÉSE

 

 

 

 

sample image

Terényi Körkép - 2008. advent

- Múltidézés
- Elhoztuk a Betlehemi lángot Gödöllőről
- Szlovák nemzetiseégi nap
- Egyházi tájékoztató
- Ifjúsági rovat
- Könyvajánló

LETÖLTÉSE

 

 
sample image

Terényi Körkép 4.szám - 2007. nyárutó

- Rövid tájékoztató a képviselőtestületi ülésekről
- WIENERBERGER TÉGLAIPARI zRt.-JÖVŐVÁR PÁLYÁZAT
- MEGKEZDŐDÖTT A KONYHA BŐVÍTÉSE
- SZENNYVÍZ ELVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS HÍREK
- KIRÁNDULÁS A SZLOVÁKIAI TERANYBA
- A Terényi tagiskola rövid hírei
- Hagyományaink ünnepeink

LETÖLTÉSE

 

 
sample imageTerényi Körkép 3.szám - 2007. pünkösd

- Gyerek és ifjúsági rovat
- Falunap
- A katolikus egyház tájékoztatója
- Református gondolatok
- Civil szervezeteink tevékenységéről
- Terényi környezetvédelem
- Hagyományaink ünnepeink

LETÖLTÉSE

 

 

 


sample image

Terényi Körkép 2.szám - 2007. böjt

- Vizitdíjról
- Szlovák kisebbségi Önkormányzat hírei
- A katolikus egyház tájékoztatója
- Böjti gondolatok
- Akire büszkék vagyunk
- Ifjúsági oldal
- A falufarsangról

LETÖLTÉSE

 

 

 


sample imageTerényi Körkép 1.szám - 2006. advent

- Rövid tájékoztató a képviselőtestületi ülésekről
- Képviselői bemutatkozás
- A Szlovák kisebbségi Önkormányzat megalakulása
- Adventi gondolatok
- Egyházi hírek
- A terényi közalapítványról
- Nyugdíjas klub

LETÖLTÉSE

 

 

 

 

LAP TETEJÉRE