Története

Terény az Északi - középhegységben, a Cserhát lankái által körülvett település, közepén a Szanda - patak csordogál. Községünk eredetileg a Bócsok nevű dűlőben helyezkedett el. Az itt talált kör alakú tűzhelyek, cserépedények utalnak arra, hogy már a bronzkorban is laktak itt. A Terényhez tartozó Kiskér puszta a honfoglalás korban a Kér nemzettség szálláshelye volt. A Barátszurdok feltáratlan épületmaradványai, a Fehérbarátok kolostorának romjai. A tatárjárás után építették újjá a mostani helyén a falut. Terény már 1283-ban falu volt, a középkorban városi kiváltságokkal bírt, oklevelekben Vásáros - Teryén néven szerepelt. 1506-ban a falu a tergini Radnóthy György birtokában állt. 1518-ban Werböczy kölcsönös örökösödési szerződést kötött Erdődy Péterrel többek között Teryn falura is. 1598-ban Balassa Zsigmond volt a földesura. 1633-34-ben a váci nahijében a török hódoltsághoz tartozott. A török hódoltság után, 1686-ban gróf Zichy István kapta meg a települést, adományként. A XVIII. századtól gróf Zichy, Baloghy, Balassa és herceg Esterházy család birtokolta a települést. Később a Zichy család, majd gróf Károlyi Erzsébet Pappenheim Szigfridné volt birtokos. Dr. Borovszky Samu könyvében megemlíti, hogy Terénynek igen régi pecsétje van (sajnos ez ma már nincs meg) és Terénynek városi rangja volt.

Az 1700-as években betelepült szlovákok a felvidékről jöttek, sokan Árva megyéből, a Morva folyó környékéről.
Az 1828-as év adatai között feltűnik, hogy az állattartáson belül kiemelkedő volt a lótenyésztés. A II. világháború előtt még díjazott lovakat is tartottak a faluban. A századfordulón mezőgazdasági szeszgyár és gőzmalom működött Kiskér pusztán. Az 1950-es évek elejéig kőszénbánya működött Kiskér - Bányatelepen, ahonnan kisvasúttal szállították a szenet a mohorai állomásra. 1945 előtt csupán 5-6 nagyobb gazda élt a településen, a lakosság nagy része napszámosként vagy summásként dolgozott Pázmány Péter és Butter báró birtokán. Az 1945-ös földosztás során több nincstelen jutott földhöz. 1960-ban megalakították a termelőszövetkezet. 1975-ben az aránylag jól működő szövetkezetet egyesítették a szandai termelőszövetkezettel.

A falunak két temploma van. Az evangélikus templomot 1910-ben építették a XVII. században idetelepült evangélikus vallású szlovákok leszármazottjai. A római katolikus templom már a középkorban is fennállott, később többször átalakították, szentélye gótikus, műemlék jellegű épület.

Iskolák: A katolikus elemi a múlt század közepén már működött. Az iskolát, amelybe Szent - Györgyi Albert is járt, 1992-ben lebontották. Az evangélikusok 1925-ben építették saját oktatási intézményüket, amely jelenleg is működik. Az államosításig a két felekezet külön iskolát tartott fenn, 1961 őszétől a felső tagozatos tanulók a szandai körzeti általános iskolába jártak. Ezzel az intézkedéssel egyidőben megszüntették a szlovák nemzetiségi nyelvoktatást. A két világháború között Terényben működött a körjegyzőség székhelye. A tanács megalakulásával önálló közigazgatású falu lett, hozzátartozott Pusztakiskér. 1973-ban "körzetesítették a falut" Szanda központtal. Terény "funkció nélküli" település lett. A lakosság nagy része Balassagyarmatra, vagy a fővárosba költözött, a lakás, a munkahely és a jobb megélhetés reményében.

1976-ban megépült a falu fölötti erdőben a szabadtéri színpad, ahol évente, június utolsó vasárnapján megrendezésre kerül a Terényi Nemzetiségi Nap. A rendezvényen egyre több amatőr szlovák és német nemzetiségi együttes is fellép.

A község határában a Káposztáshegy lábánál 1986-ban mesterséges tavat alakítottak ki, amely horgászati és szabadidős tevékenységeknek ad teret, környezete természetvédelmi terület. A hegyoldalban tavasszal messziről sárgít a kökörcsin, a hegy lábánál gyurgyalagok fészkelnek. Minden évben megjelenik 3-4 pár szürke gém is. Szent - Györgyi Albert, az első magyar Nobel - díjas tudós gyermekkorának színhelye volt a kiskéri kúria, amelynek épületegyütteséből csak az uradalmi magtár maradt meg. A Szent - Györgyi Albert centenárium alkalmával 1993. szeptember 16-án, a tudós 100. születésnapján, a falu lakossága egy róla elnevezett utat adott át, a faluban emlékművet állított, a magtár épületnél emléktáblát avatott a nagy tudós tiszteletére.

A lakosság fele szlovák nemzetiségű. 1994-ben alakult meg a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, melynek fő célkitűzései közé tartozik a helyi hagyományok ápolása, a szlovákság kultúrájának közvetítése. A falu lányai, asszonyai és a legények még az ötvenes években is gyönyörű népviseletben jártak vasárnaponként templomba. Ma ez a szép ruha már csak nagy ünnepeken és a gyermekek színpadi fellépései alkalmával kerül elő a szekrényből. Kis falunk népszokásokban, hagyományokban gazdag település, ahol a lakosság, a fiatalok, a gyermekek örömmel veszik át és őrzik a régmúlt szokásait.

Segít ebben a jelenleg is működő Szlovák és Nyugdíjas Klub. Régi paraszti ételek elkészítésének fortélyait mutatják meg az ifjabb korosztálynak. Sok szép régi szlovák és magyar népdalt gyűjtött össze a híres néprajzkutató, Manga János.

Ma is élő hagyományaink: a farsangi koledálás, a gergelyjárás, a húsvéti tojásfestés és locsolkodás, a János-napi tűzugrás, a szüreti felvonulás és bál, a Lucázás és a betlehemezés. 2000-ben elkészült a faluház, ahol bemutatásra kerülnek a népi eszközök, ruházat, berendezési tárgyak. A Kossuth út házai a Szőlősoron még eredetiben őrzik a régi népi építészet jellegzetességeit, amely házsor védett, műemlékké nyilvánítottak. A műemlékké nyilvánítás folyamatát a Ford Alapítvány is támogatta.

Megépült az Istálló Galéria szomszédságában, az Európában egyedülálló mozgó harangláb, a szoborpark, valamint az "Akol" rendezvényterem.

A harangláb stilizált hajó szimbóluma, amely két nép közötti barátságot jelképez. Szlovák területen testvérközségünkben, Apátújfaluban is készül egy ilyen építészeti alkotás. 2002-ben a szoborparkban felavatták Párkányi - Raab Péter szobrászművész által készített, Szent - Györgyi Albert professzor mellszobrát, melyet 2003-ban eltulajdonítottak. A szobor újraöntésére jótékonysági koncertet szervezett az Önkormányzat. A szoborparkban látható még Csemniczky Zoltán Hírhozó című szobra, mely alkotás a trombitáló Nikét ábrázolja, amely a hírek mindenkori aktualitását, szárnyalását jelképezi.

Terényben található az Orsós Magnó Múzeum, amelyben egy az egész világon egyedülálló magángyűjtemény tekinthető meg. A gyűjteményben szerepel a magyar gyártmányú magnetofonok teljes választéka, ezen kívül a világ minden tájáról, közel 40 gyártó cégnél készült magnetofon. A magángyűjtemény a hangrögzítés történetét dolgozza fel az acélhuzalos magnótól a stúdiómagnóig. Valamennyi kiállított darab üzemképes, a magnetofonokon a megjelenésük idejében ismert és divatos zenei anyag szólal meg.

Elhelyezkedés

Terény Nógrád megyében, Magyarország északi részén, a Cserhát hegység lábánál található apró település. Budapesttől 80, Balassagyarmattól 20 kilométerre található. A legközelebbi vasútállomás Magyarnándorban van. Rendszeres autóbuszjárat köti össze Balassagyarmattal.

- Budapesttől a 2/A autóúton a rádi elágazásig, Acsánál Balassagyarmat felé, Becskén és Szandán át,
- Budapesttől az M3 autópályán Aszódon, Becskén és Szandán át,
- Salgótarjántól a 21-es úton a Pásztói elágazásnál is eljuthatnak községünkbe.

Címer

A község mai címere: álló, tojásdad alakú pajzs kék mezejében egyenes zöld talajon egy hegyével felfelé, élével pedig balra, tehát kifelé néző ezüst színű ekevas, tőle jobbra három, piros - fehér - zöld szalaggal összefogott aranyszínű buzaszál látható. A pajzsfőt ívelt, háromlevelű heraldikai aranykorona díszíti. A pajzstakarót két szál rózsa szimbolizálja, amelynek levelei zöldek, virágai pedig vörösek, s a pajzsot jobbról és balról övezik. A rózsaszálak a pajzs aljától indulnak, szárukkal egymást keresztezik, s a pajzs közepéig érnek.

A község zászlaja: téglalap alakú, mérete: 150 x 75 cm, anyaga selyem, körbeszegve ezüstzsinórral. A zászló mindkét oldala egyforma, kék - fehér (ezüst). Amelyet akként kell elképzelni, hogy a zászlót hosszában megfelezzük (vágjuk), s annak felső része kék, alsó része pedig fehér (ezüst). A zászló egyik oldalán 35 x 26 cm nagyságú címer látható, amely a középtengelytől kissé a zászlórúd felé helyezkedik el, úgy hogy a címert övező két rózsaszál helye nem ér át a zászló kék mezejébe.

Civil szféra

Hivatalosan bejegyzett szervezetek :

Terényért Közalapítvány (elnök Mucsina Gyula volt pm.)
Cím: 2696 Terény, Arany J. u. 46.
Elérhetőség: 06-35-548000

Faluvédő és Segítő Egyesület (elnök Környei Alice)
Cím: 2696 Terény, Mikszáth u. 1.
Elérhetőség: 06-35-548010


Orsós magnó múzeum
www.magnomuzeum.hu

Nyitvatartás:
Minden nap 9-12 óráig és 13-18 óráig.
Hétfőn szünnap!
Telefon/Fax: 06-35-348 261
Mobil: 06-20-919 9802
E-mail: magno@is.hu
Belépődíj:
Felnőtteknek 500 Ft,
Gyermekeknek 150 Ft,
Gyermek csoport esetén 100 Ft/fő

Cím: 2696 Terény, Kossuth u. 10. Nógrád megye


Arttéka Művészet Határok Nélkül Egyesület (elnök Karaba Tamás építész)
Cím: 2696 Terény, Kossuth. u. 18/a.
Elérhetőség: 06-35-348563

CSERFA Cserháti Falvak Szövetsége a Vidékért Közhasznú Egyesület
(elnök Jávor Károly)
Cím: 2696 Terény, Arany J. u. 25.
Elérhetőség: cserfa@gmail.com

Kiscserhát Sport Egyesület
( Szandával közösen fenntartott, elnök Kiss István.)
Cím: 2697 Szanda,

Szanda – Terény – Váralja Polgárőr Egyesület
( Szandával közösen fenntartott, elnök Podholiczki Sándor)
Cím: 2696 Szanda,

Félhivatalos szervezetek, akik nem önállóak, de valamilyen nagyobb szervezethez tartozva, önállóan tevékenykednek.

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Terény
(Községi Önkormányzat mellett működik, önálló elkülönített gazdálkodással)
Cím: 2696 Terény, Arany J. u. 46.
Elérhetőség: Oczot Pálné - elnök 35/348-562.

Gyermekönkormányzat Terény
(Községi Önkormányzat alatt működik, nem önálló gazdálkodással.)
Cím: 2696 Terény, Arany J. u. 46.
Elérhetőség: Slezák Zsuzsanna 06-35-548000

Johannita Segítő Szolgálat Terény
( A Johannita Segítő Szolgálat országos szervezetének a budapesti központja alá tartozik a gazdálkodása, tevékenységben önálló)
Cím: 2696 Terény, Arany J. u. 72-74.
Adományait a OTP 11705008-20410322 bankszámlára köszönettel fogadjuk, Terény megjegyzéssel.
Elérhetőség: szálláshely: táborhely foglalás: danielfay@freemail.hu,
weblap: www.johhannita.hu

Egyházaink :

Római Katolikus Egyház
Cím: 2696 Terény, Bercsényi u. 1.
Elérhetőség: 0635348159

Evangélikus Egyház
Cím: 2696 Terény, Arany J. u. 20.

Nem bejegyzett szervezetek:

Szlovák Klub (vezetőjük Oczot Pálné)
Elérhetőség: 06-35-348562

Nyugdíjas Klub (vezetőjük dr. Molnár Imréné)
Elérhetőség: 06-35-348299

Kalácska Népdalkör (vezetőjük Fáyné Tornóczky Judit)
Elérhetőség: 06-35-348179

Gyerekjátszóház (Környei Alice)
Elérhetőség: 06-35-348112

Iskola, óvoda

Óvoda Terény :
Terény, Óvoda út 1.
Telefon :35 / 348-118

Általános Iskola
Terény, Arany János út 6.:
Telefon : 35 / 348-257

 

Telefonszámok, címek
Polgármesteri Hivatal Terény, Arany János út 46.
35 / 548-000
Orvosi rendelő Terény, Arany János út 21.
35 / 348-521
Egészségház Terény, Arany János út 46.
35 / 548-000
Orvosi ügyelet Bercel - éjjel nappal
35 / 384-605
Óvoda Terény, Óvoda út 1.
35 / 348-118
Iskola Terény, Arany János út 6.
35 / 348-257
Falugazdász Központ Szécsény, Rákóczi út 79.
35 / 372-174
Okmányiroda Balassagyarmat Rákóczi út 12.
35 / 505-940
Szlovák kisebbségi önkormányzat
06-35-348562
Állatorvos - Dr Hegedűs Szilárd

35 / 313-341
06-30/307-63-90

Falugondnok - Brozsó András

06-20/5996-317

Könyvtár, Teleház és eMagyarország pont - 06-35-548010.

Kedd                12-17-ig
Csütörtök         13-17-ig
Péntek             15-21-ig
Szombat           12-17-ig

 

LAP TETEJÉRE