browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Önkéntesek hete

„Teremtsünk méltó emlékhelyet büszkeségünknek Szent-Györgyi Albertnek Terény-Kiskérpusztán!”

 

Terény Község Önkormányzata a kiskérpusztai Szent-Györgyi Albert emlékhely felújítására nyújtott be és kapott pályázati támogatást az önkéntesek hete program keretében. Nagyon örültünk a kedvező elbírálásnak és ez úton is köszönjük pályázatunk támogatását, hiszen a nagy tudós emlékéhez és munkásságához méltatlan volt a birtokon fennmaradt raktárépület jelenlegi állapota. A külső falról kívülről lemállott a vakolat és a tető is felújításra szorult, mert az utca felőli oldalról teljesen elkorhadtak a valaha ereszt alkotó gerendák és leestek a cserepek. E miatt ázott a fal. Az épület belsejében szemétlerakat csúfoskodott.

Az önkéntesek hete program első napján – szombaton – több munkafolyamatot végeztünk el egyszerre. Voltak, akik a füvet nyírták az épület körül, mások a szemetet szedték össze. Az épület belsejét is kitakarítottuk: szelektálva zsákokba raktuk a szemetet és kihordtuk az épületből, lepókhálóztuk a falakat és kisöpörtünk. A járdát kiszabadítottuk a fű alól. Elkezdtük leverni a külső falakról a vakolatot (alulról és fölülről állványról). A nap végén a kerítésről is lefejtettük a ránőtt növényzetet és a megdőlt kerítésoszlopokat is helyreállítottuk.

Hétfőn még a vakolat leverését kellett befejezni a falak fölső részén állványról, valamint a szombaton összegyűjtött szemetet be kellett szállítani a faluba (a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe). Be kellett szerezni a vakolás alapanyagait, valamint egy aggregátort és elegendő mennyiségű vizet is, mivel az emlékhelynél sem áram, sem víz nincs. Keddtől péntekig a külső falak vakolása és az út felőli tetőjavítás (gerendázat pótlása, lécezés és a cserepek felrakása) történt meg. Egész héten biztosítva volt az áram a betonkeverőhöz és az ácsmunkához. A külső meszelést a vakolat száradása után lehetett elvégezni.

Az Önkéntes Központ Alapítványtól kapott 450.000,- Ft támogatásnak, az önkéntesek munkájának és az önkormányzati önerőnek, és a vállalkozók pozitív hozzáállásának köszönhetően sikerült a koszorúzási emlékhely igen leromlott állapotát helyreállítani. Levertük a külső vakolatot, újravakoltuk az épületet és megjavítottuk a tetőszerkezet út felőli ereszét, melyre erősebb cserép lett felrakva a régi málló cserép helyett. Az emlékhely kívülről kétszer le lett meszelve. A munkálatoknak köszönhetően nem romlik tovább az épület állaga.

Önkormányzatunk nehéz anyagi helyzete miatt önerőből ezt a munkát nem tudtuk volna elvégezni. Köszönjük, hogy a magunk elé tűzött nemes cél megvalósításához biztosították a pályázati program keretében azt az összeget, mely segítségével méltóvá tehettük a Szent-Györgyi emlékhely épületét és környékét. A jövőben is törekedni fogunk a munkálatok folytatására és az emlékhely méltó állapotának fenntartására.


Print Friendly, PDF & Email