browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülés

Helyi Választási Bizottság
Elnökétől Terény

MEGHÍVÓ

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat alakuló ülését

2014. október 20-án (hétfő) 17:15 órára

összehívom, amelyre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Könyvtár Terény, Arany János út 25. 

Napirendi pontok:

1.         A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a nemzetiségi    választás eredményéről.
            Előterjesztő: Császár Márton Györgyné HVB elnök

2.         A nemzetiségi képviselők eskütétele.
            Előterjesztő: Császár Márton Györgyné HVB elnök

3.         Az elnök megválasztása.
            Előterjesztő: Oczot Pálné korelnök

4.         Az elnökhelyettes megválasztása
            Előterjesztő: megválasztott elnök

5.         Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről történő tájékoztatás.
            Előterjesztő: Mucsina Erika aljegyző

6.         Tiszteletdíjak megállapítása.
            Előterjesztő: megválasztott elnök

 

Terény, 2014. október 15.

Császár Márton Györgyné sk.

HVB Elnöke

Meghívó Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Print Friendly, PDF & Email