browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Terény Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülése

 Terény Község Polgármestere

M E G H Í V Ó

 

Terény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
alakuló ülését

 

2014. október 20. (hétfő) 1600 órára
Összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Könyvtár Terény, Arany J. út 25.

Napirend:

1)        A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása.

Előterjesztő: Császár Márton Györgyné HVB elnök

2)        Az önkormányzati képviselők eskütétele

Előterjesztő: Császár Márton Györgyné HVB elnök

3)        A polgármester eskütétele

Esküvevő: Császár Márton Györgyné HVB elnök

4)        A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Czuczi Jánosné jegyző

5)            Ügyrendi- és Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

6)           Alpolgármester megválasztása, eskütétele

Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

7)           Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének  megállapítása

Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

 

Terény, 2014. október 15.

            Brozsó Andrásné

              polgármester

Meghívó Terény Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló ülésére

Print Friendly, PDF & Email