browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Meghívó

M E G H Í V Ó

Terény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
soron következő ülését
 2014. február 9. (hétfő) 1500 órára
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal Terényi Kirendeltsége
Terény, Arany J. út 46.

Napirend:

1.            Jelentés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 2.            2015. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

3.            Terény és Szanda Községek Egészségügyi Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

Szandainé Oczot Katalin  – pü.ea.

 4.            Óvoda 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 5.            Terény Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
Szandainé Oczot Katalin  – pü.ea.

 6.            Terény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről szóló 12/2014.(XI.24.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Czuczi Jánosné – jegyző

 7.            Terény Község Önkormányzat Képviselő-testüle1ének a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól szóló 11/2014. (XI.24.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Czuczi Jánosné – jegyző

 8.            Étkezési térítési díj rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Mucsina Erika  – aljegyző

 9.            Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Mucsina Erika  – aljegyző

 10.        Templomkert helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
Előterjesztő: Mucsina Erika  – aljegyző

 11.        Óvodavezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 12.        Start munkaprogram pályázat
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 13.        2015. évi Rendezvénynaptár
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

 

Zárt ülés

Személyügyi kérdések
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

Terény, 2015. február 4.
Brozsó Andrásné – polgármester

Print Friendly, PDF & Email