browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Meghívó

Terény Község Polgármestere

 

M E G H Í V Ó

Terény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
soron következő ülését
 2014. február 24. (kedd) 1500 órára
összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal Terényi Kirendeltsége

Terény, Arany J. út 46.

Napirend:

1.            Jelentés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

2.            Szociális rendelet megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
Dr. Czuczi Jánosné – jegyző

3.            Terény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe vételéről szóló 12/2014.(XI.24.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Dr. Czuczi Jánosné – jegyző

Zárt ülés
Személyügyi kérdések
Ea.: Brozsó Andrásné polgármester

Terény, 2015. február 19.

Brozsó Andrásné
polgármester

Print Friendly, PDF & Email