browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Meghívó

M E G H Í V Ó

Terény Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését
2015. május 11. (hétfő) 15:00 órára

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:
Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal Terényi Kirendeltsége
Terény, Arany János út 46.

 1. Jelentés a két ülés között történt fontosabb eseményekről
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. A Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi Zárszámadásának elfogadása
  Előterjesztő: Dr. Czuczi Jánosné –jegyző
 1. Tájékoztató a Terény és Szanda Községek Egészségügyi Társulás 2014. évi Zárszámadásáról
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
  Szandainé Oczot Katalin – pü.ea.
 1. Tájékoztató a Terényi Kistenyér Óvoda 2014. évi Zárszámadásáról
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
  Szandainé Oczot Katalin – pü.ea.
 1. Az Önkormányzat 2014. évi Zárszámadásának elfogadása
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
  Szandainé Oczot Katalin – pü.ea.
 1. Beszámoló Terény Község Önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
  Kollárné Homolya Erzsébet – családgondozó
 1. Avarégetési rendeletalkotás
  Előterjesztő: Dr. Czuczi Jánosné –jegyző
 1. Éves belső ellenőrzési jelentés elfogadása
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
  Dr. Czuczi Jánosné – jegyző
 1. Gazdasági Program
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat működéséről
  Előterjesztő: Brozsó András – falugondnok
 1. Terény Község Önkormányzata Képviselőt-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 9/2014. (VII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
  Dr. Czuczi Jánosné – jegyző
 1. Terény Község Önkormányzata Képviselőt-testületének az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2013. (IV.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
  Dr. Czuczi Jánosné – jegyző
 1. Földalapú támogatás benyújtása
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. Programok előkészítése
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. Terény Díszpolgári cím felterjesztése
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. Beszámoló a pályázatokról (telekalakítás, gyermekétkeztetés)
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás tagsági viszonyáról döntés
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. üzletrész átruházási és engedményezési megállapodásról szóló döntés
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. Forgalmi rend változás a Kiskérpuszta-Pallag területén található önkormányzati utak esetében a SUN Fesztivál engedély nélküli úthasználata miatt
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester
 1. Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése
  Előterjesztő: Brozsó Andrásné – polgármester

Zárt ülés – Személyügyi kérdések

Terény, 2015. május 6.

Brozsó Andrásné
polgármester

Print Friendly, PDF & Email