browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Meghívó – Testületi ülés

Terény Község Polgármestere

M E G H Í V Ó

Terény Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését

2016. május 15. (hétfő) 16 órára

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
Terényi Kirendeltsége Terény, Arany J. út 46.

1./ Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
    Előterjesztő: dr. Szabó Letícia jegyző

2./ Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal 2016. zárszámadása
    Előterjesztő: dr. Szabó Letícia jegyző

3./ Terény és Szanda Községek Egészségügyi Társulása 2016. évi költségvetésének végrehajtása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

4./ A Terényi Kistenyér Óvoda 2016. évi költségvetésének módosítása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

5./ Terényi Kistenyér Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

6./ Terény Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének módosítása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

7./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtása
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

8./ A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata
    Előterjesztő: Mucsin Erika aljegyző

9./ Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

10./ Terény Község Önkormányzatának az intézményi étkeztetésnél alkalmazott a nyersanyagnormákról, az intézményi térítési díjakról szóló rendeletének felülvizsgálata
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

11./ Tájékoztató a belsőellenőrzés 2016. évi vizsgálatáról
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

12./ Berceli Központi Humán Orvosi Ügyeleti Társulásból történő kiválás
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

13./ Balassagyarmati Központi Orvosi Ügyelethez való csatlakozás
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

14./ Pályázatokról tájékoztatás
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

15./ Támogató nyilatkozat a Bujáki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Terényi Tagiskolája további  működéséhez
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

16./Haszonbérleti szerződés
    Előterjesztő: Brozsó Andrásné polgármester

17./ Tájékoztató a Terény és Szanda Községek Egészségügyi Társulás működéséről
    Előterjesztő: Társulási Tanács elnöke

18./ Beszámoló Terény Község Önkormányzat 2016. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak ellátásáról
    Előterjesztő: családgondozó

Terény, 2017. május 5.

            Brozsó Andrásné sk.
              polgármester

Print Friendly, PDF & Email