browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Terényi Kistenyér Óvoda 2017/2018-as óvodai nevelési évére a beiratkozás a következő módon történik:

Beiratkozás ideje: 2017. május 10 (szerda) – 12. (péntek) 8.00 órától – 16. 00 óráig

Óvodai felvételre jelentkeznie kell annak a gyermeknek, aki 2017. augusztus 31-ig betölti 3. életévét (2011. évi CXC. törvény 8.§ (2))

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

♦ a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat és a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa),

♦ gyermek TAJ – kártyája,

♦ a gyermek oltási könyve,

♦ a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

♦ amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat tartós betegség, többgyermekes igazolás, hátrányos helyzetről szóló határozat)

Terény, 2017.04.06.

Benedek Hajnal
megbízott óvodavezető

Print Friendly, PDF & Email