browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Folyékony hulladék elszállítása

Terény Község Önkormányzat Képviselő-Testületének
6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete értelmében

2.§.(1) Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója, (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) köteles az ingatlanán keletkező, közüzemi csatornahálózatba be nem vezetett háztartási szennyvizet (továbbiakban: szennyvíz) a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni.

(2)Terény község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult közszolgáltató:

KOMMUNÁL-SZOL KFT.
Szvák György
06-30/515-83-43

4.§. (3) Az egységnyi díjtétel a szennyvíz egy egységre eső begyűjtési díja.

A legmagasabb alkalmazható díj lakossági: 3.500 Ft/m3.”

Részletekért kattintson ide!

Print Friendly, PDF & Email