browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

TIGYÖK

Települési Ifjúsági- és Gyermekönkormányzat
Hazai és nemzetközi példa alapján 1992 tavaszán indult el a gyermekönkormányzat. Az ötlet Mucsina Gyulánétól az akkori iskolaigazgatótól származott. Valódi közösséget, s egyben nyilvános fórumot kívántak teremteni a terényi fiataloknak:

– amely összetartja őket,
– ahol a demokrácia alapjait “játszva” tanulhatják meg
– ugyanakkor ez a szerv az, amely az ügyeiket intézni is képes
– amely saját költségvetéssel rendelkezik, s ennek felhasználásáról önállóan dönt
– amelyhez a felmerülő problémákkal fordulni lehet
– amely ezen problémák megoldásában aktívan részt vehet
– amely szükségleteiket és törekvéseiket figyelemmel kíséri
– s mivel a Községi Önkormányzat Képviselőtestületi üléseire a Gyermekönkormányzat polgármestere is meghívott sőt tanácskozási joggal rendelkezik, így a felnőttek felé is képviselheti saját hét tagú testületének álláspontját – így részt vesz a fiatalokat közvetlenül érintő döntések előkészítésében
– amely figyelemmel kíséri a helyi ifjúsági programok szervezését – amelyben aktívan részt vesz, s megvalósulását
– amely értékeli az eredményeket.

1992. április 11.-én a helybeli Községi Önkormányzat mintájára, – a kislistás választás szabályai szerint – egy polgármesternek, egy alpolgármesternek és öt képviselőnek szavazhattak bizalmat, azok a gyerekek, akik 1992. január elsejéig betöltötték 8. életévüket, illetve december 30-ig 18. évüket.

1992. április 11-én Terényben választottak Magyarországon először Gyermekönkormányzatot, majd 1992. április 14-én itt alakult meg hazánkban először a Gyermekönkormányzat.

Azóta a szervezeti és működési szabályzat megváltozott. 1996-ban a Gyermekönkormányzat átalakult Települési Ifjúsági- és Gyermekönkormányzattá illetve a felső korhatár 22 éves korig kitolódott.

E g y ü t t m ű k ö d é s

A települési önkormányzat testületi ülésein a TIGYÖK polgármestere – tanácskozási joggal felruházva – lehet jelen, s ezen feltételek vonatkoznak a TIGYÖK üléseire meghívott képviselőtestület tagjaira is. A TIGYÖK minden év végén beszámolót tart az eltelt időszakban végzett munkájáról és ismerteti a jövő évi programtervezetet.

A rendezvények /pl.: Nemzetiségi Nap, Szüreti felvonulás/ szervezésébe és lebonyolításába nagy szerepet vállalnak a fiatalok.
A Képviselőtestület minden évben egy meghatározott összeget biztosít a TIGYÖK számára, amelynek felhasználásáról önállóan dönthet.

Print Friendly, PDF & Email