browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

“Védett házak” – pályázat

8.  melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó információk

 

 

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Terény Község Önkormányzata
Postai cím: 2696 Terény, Arany J. u. 46.
Város/Község: Terény Postai irányítószám: 2696 Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):Címzett: Terény Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Telefon: 06-35/548-000
E-mail:postmaster@tereny.t-online.hu Fax: 06-35/548-001
Internetcím(ek) (adott esetben)Az ajánlatkérő általános címe (URL)

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

 

    I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

 

Hivatalos név: Mészáros János vállalkozó
Postai cím: 2696 Terény, Kossuth út 69.
Város/Község: Terény Postai irányítószám:    2696 Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):Mészáros JánosCímzett: Telefon: 06-20/2600-773
E-mail: – Fax: –
Internetcím(ek) (adott esetben)Az ajánlattevő általános címe (URL)

—————————– (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ——————-

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

II.1) Meghatározás

 

II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:Terény helyi védelem alatt álló épületek homlokzat felújítása
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának)
Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés                    
KivitelezésTervezés és kivitelezésKivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően   AdásvételLízingBérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja

  Szolgáltatási kategória száma:           (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)  

 

 

Építési koncesszió   Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:Terény: Arany János út, Bercsényi út, Kossuth út, Mikszáth út, Óvoda út, Petőfi út, Szabadság út, Vihar Béla út Zrínyi út,NUTS-kód                  HU 313                                   NUTS-kód                  

NUTS-kód                                                      NUTS-kód                  

 

II.1.3) A szerződéskötés időpontjaDátum: 2010/07/07 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyiségeTerény helyi védelem alatt álló épületek homlokzat felújítása. Terény községben 25 db vályogház felújítás, valamint ehhez tartozó 21 db tájékoztató tábla, és 16 db köztéri útbaigazító tábla elhelyezés
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
 

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)

Fő tárgy

45453100-8

-  -

 További tárgy(ak) 

45261910-6

...-

...-

-  -

-  -

-  -

             

 

II.2) A közbeszerzés értéke

 

Az ellenszolgáltatás összege(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt és opciót beleértve) Áfa nélkül Áfával    Áfa (%)
Érték:      29.725.342,-                        Pénznem: HUF       ,

 

  II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje

 

Az időtartam hónapban:     vagy  napban:  (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY:Kezdés:           2010/07/08     (év/hó/nap)  

Befejezés:       2012/04/11      (év/hó/nap)

 

VAGY: a teljesítés határideje

a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: /  /     (év/hó/nap)  

b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje:        /  /     (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?                   igen                  nem

ÉS

A szerződés teljesítésének az ajánlatkérőként szerződő fél által elismert időpontja: 2012/04/11     (év/hó/nap)  

Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: 2012/04/11     (év/hó/nap)  

 

 

II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

 

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség:Terény községben 25 db vályogház felújítás és 10 db köztéri útbaigazító tábla elhelyezés
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni számokkal] Áfa nélkül Áfával    Áfa (%)
Érték:         29.725.342,-                  Pénznem: HUF            ,

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája  
III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén  
 Nyílt Meghívásos

 Gyorsított meghívásos

 Versenypárbeszéd

 Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

 Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

   Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

   
III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén    
 Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

 Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

 

 

 

 

   Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

 Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

   
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén  
Klasszikus ajánlatkérők   Közszolgáltató ajánlatkérők  
 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás    A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:NyíltMeghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:NyíltMeghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

 

 
             

 

III.2) értékelési szempontok

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásVAGYAz összességében legelőnyösebb ajánlat               
VAGY(adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)Egyéb: 

 

 

 

 

 

 

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                                   A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -

A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9473/2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/05/05 (év/hó/nap)

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                  Dátum: // (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményreA hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -A hirdetmény közzétételének időpontja: // (év/hó/nap)

ÉS / VAGY

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 18321/2010 (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének időpontja: 2010/07/29 (év/hó/nap)

 

 

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) Szerződésszerű teljesítés

IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e?             igen    nem
IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 
IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: – 

 

 

IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?                igen    nem
IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: 
IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: 

 

IV.3) Szerződés módosítása

 

IV.3.1) A szerződést módosították-e?                                                            igen    nem
IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                  A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 4222/2012, 6024/2012 (KÉ-szám/évszám)A hirdetmény közzétételének időpontja:

a hirdetmények feladásra kerültek 2012. 03.06-án, és 2012.04.11-én, a mai napig a Közbeszerzési Értesítőben még nem jelentek meg.

 

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:-
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A hirdetményben foglaltakkal egyetért.
V.3) E tájékoztató elkészítésének időpontja: 2012/04/17  (év/hó/nap)

 

A melléklet az alábbi linkre kattintva pdf formátumban letölthető:

8. melléklet a szerződés teljesítésére Terény

Print Friendly, PDF & Email