browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

TOP -2.1.3.15-NG1-2016-00032

 

Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések 

“Belterületi csapadékvíz rendezés Terény Községben”

TOP -2.1.3.15-NG1-2016-00032

 

Az ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására Települései környezetvédelmi infrastruktúra- fejlesztések célterületre TOP-2.1.3.15-NG1-2016-00032 „Belterületi csapadékvíz rendezése Terény Községben” című beadott pályázatunk melyre 36.009.460 Ft támogatást kaptunk. A pályázatból a Bercsényi és Petőfi utca közötti árok (horhos) és csermely medrének rendezése, vízszállító kapacitásának helyreállítása, természetes állapotának visszaállítása. A Szabadság úti meglévő, és U szelvényű árok alkalmassá tétele az utcában keletkező, és a külvízként terhelő vízhozam szállítására; Szabadság út és Zrínyi utca közötti átkötés rekonstrukciója; Zrínyi utca és Bercsényi utca közötti vízmosás megkötése; Arany János úti közút alatti átvezetés vízszállító képességének helyreállítása; Szanda patak hullámterében vezető árok tisztítása; Kossuth úti árok vízelvezető képességének helyreállítása.

T2

Print Friendly, PDF & Email