Hirdetmény – Közmeghallgatás

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó Nemzetiségi Napra

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Terényi Kistenyér Óvoda – beiratkozás

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Közmeghallgatás – Terény Község Önkormányzata

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Lakosság és Szervezetek!

Terény Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T  tart

 2017. november 9. (csütörtök)
17.30 órától a Könyvtárban

melyre tisztelettel meghívjuk
Terény község lakóit

Az ülés helye: Könyvtár   Terény, Arany János út 25.

 1. Napirend előtt:
  Köszöntő: Brozsó Andrásné – polgármester
 2. Napirend:
  Közmeghallgatás
 3. Napirend után:
  Képviselőtestület tagjainak, meghívottak bejelentései, kérdései.

Kérjük a lakosokat, hogy megjelenésükkel, hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítsék Önkormányzatunk munkáját

 1. október 30.
  Brozsó Andrásné sk.
  polgármester
Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Közmeghallgatás – Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

H I R D E T M É N Y

Tisztelt Lakosság és Szervezetek!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T  tart

 2017. november 9. (csütörtök)
17 órától a Könyvtárban

melyre tisztelettel meghívjuk
Terény község lakóit

Az ülés helye: Könyvtár   Terény, Arany János út 25.

 1. Napirend előtt:
  Köszöntő: Oczot Pálné SZNÖ elnök
 2. Napirend:
  Közmeghallgatás
 3. Napirend után:
  Képviselőtestület tagjainak, meghívottak bejelentései, kérdései.

Kérjük a lakosokat, hogy megjelenésükkel, hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítsék Önkormányzatunk munkáját

 1. október 30.

  Oczot Pálné sk.
  SZNÖ elnöke                                                         

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Lakossági Fórum

Tájékoztatom Önöket, hogy Terény Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet elkészült változatát bemutató lakossági fórumot tart, ahol az elkészült dokumentumokról véleményt nyilváníthatnak.

Lakossági fórum helye:
Könyvtár Terény, Arany János út 25.

Időpontja:
2017. november 9. csütörtök 16 óra

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Terény Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Elérhető konyhánk étlapja

Kedves Látogató!

 

Konyhánk étlapja elérhető a Községünkről / Intézményeink / Konyha / Étlapok menüből vagy egyszerűen  IDE KATTINTVA .

 

Üdvözlettel:

Dudásné Csordás Orsolya és Kőmíves Dávid

 

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Óvodapedagógusi pályázat

Terényi Kistenyér Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet

 Terényi Kistenyér Óvoda
óvodapedagógus

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2696 Terény, Óvoda út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus,
B kategóriás jogosítvány,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén nyújtandó csak be, de feltétele a kinevezésnek)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Főiskola, szlovák nemzetiségi óvodapedagógus,
Szlovák nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz; a végzettséget és szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata; nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mucsina Erika aljegyző nyújt, a 0630/2782502-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Terényi Kistenyér Óvoda címére történő megküldésével 
(2696 Terény, Óvoda út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 21/21/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

Személyesen Mucsina Erika aljegyző részére a Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal Terényi Kirendeltségén – 2696 Terény, Arany J. út 46.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2017. július 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Terény Község Önkormányzata – 2017. július 28.
         Terény község honlapja – 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tereny.hu honlapon szerezhet.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Településképi arculati kézikönyv

LAKOSSÁGI  FELHÍVÁS

Tájékoztatom Önöket, hogy Terény Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a 9/2017 (VII.7.) önkormányzati rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint a PARTNEREK –  érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek – a készülő dokumentumokkal kapcsolatban

 • a lakossági fórumon szóban,
 • illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A véleményezés módja: Az hivatalban átvehető, vagy Terény község honlapjáról (www.tereny.hu) letölthető partneri adatlap kitöltésével.

Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2017. július 24-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: 2696 Terény, Arany J. út 46. vagy a postmaster@tereny.t.-online.hu e-mail címre, illetve átadhatják a falugondnoknak.

A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni !

A fenti témákkal kapcsolatosan

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

 2017. július 14-én 16.00 órakor

Terény Község Könyvtárában, a Terény, Arany J. út 25. szám alatt

 

Terény Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a PARTNEREKET, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések bemutatását, javaslatát digitális fotók formájában a postmaster@tereny.t-online.hu e-mail címre jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.

Partneri adatlap letöltése innen:

adatlap2017 – pdf formátumban

adatlap2017 – doc formátumban

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment