browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Értesítés óvodai beiratkozásról

Terényi Kistenyér Óvoda
Terény, 2696 Óvoda út 1.

Tárgy: Értesítés óvodai beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a Terényi Kistenyér Óvoda 2018/2019-es óvodai nevelési évére a beiratkozás a következő  módon történik:

Beiratkozás ideje: 2018. május 7 (hétfő) – 9. (szerda) 8.00 órától -16. 00 óráig. Helye: Terényi Kistenyér Óvoda

Óvodai felvételre jelentkeznie kell annak a gyermeknek, aki 2018. augusztus 31-ig betölti 3. életévét /2011. évi CXC. törvény 8.§ (2)/

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa),
♦ gyermek TAJ – kártyája,
♦ a gyermek oltási könyve,
♦ a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
♦ amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozat, tartós betegség, többgyermekes igazolás, hátrányos helyzetről szóló határozat…) 

Terény, 2018. április 10.

Benedek Hajnal
óvodavezető

Print Friendly, PDF & Email