browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Apátújfalu

Apátújfalu – Opatovska Nová Ves

CIMG1131a

Polgármestere: Jámbor László

Cím: Obecný úrad Opatovská Nová Ves č. 189, 991 07 Slovenské Ďarmoty

Telefon / Fax: 00 421-47-4894201

E-mail: ocuonves@naex.sk

Terény Község Önkormányzat testvérközsége a Szlovákiai Apátújfalu. Testvérközségünk a történelmi Hont és Nógrád határán fekszik, az Ipolyság – Nagykürtös főútvonal közelében, az Ipoly folyótól északra. A mai Nagykürtösi járás falujának neve csak 1902-ben fordult elő először, ekkor egyesítették ugyanis Apátit és Újfalut. Terény szlovák anyanyelvű nemzetiségi község, őseink Felvidékről kerültek ide az 1700-as években.Az 1970-es évek közepén felmerült annak igénye, hogy az akkori Csehszlovák területen lévő magyarok által lakott községgel testvérfalusi kapcsolatot létesítsünk. A kezdeti lépéseket a két községben lévő helyi sportegyesület tagjainak közös “öregfiúk” labdarúgó mérkőzései jelentették. Ezen rendezvényen meghívottként részt vettek mindkét község elöljárói, vezetői. A lakossági kapcsolatok kiépítése, a baráti szálak erősítése indokolta a kapcsolatok felvételét, elmélyítését. Írásos megállapodást 1993. évben kötöttek, a megállapodásban rögzítve vannak a fontosabb együttműködési területek. Mindkét Községi Önkormányzat az együttműködés keretén belül gondoskodik: a társközséggel való kapcsolatépítésről, a kölcsönös, mindkettő önkormányzatot érintő kérdések összehangolásáról, a testvérfalusi fejlődés elősegítéséről, a községeikben működő civil szervezetek, egyesületek kapcsolatfelvételének kialakításáról, fenntartásáról, annak fejlesztési lehetőségeiről, a kulturális, sport és közművelődési, valamint közoktatási területen tartandó rendezvényeken való kölcsönös megjelenési ill. meghívási kötelezettségről, a kölcsönös előnyökkel járó pályázati lehetőségek kihasználásáról, együttes pályázatok beadásáról, az anyaországban lévő nemzetiségi nyelv oktatásának biztosításáról, ahhoz szükséges tárgyi eszközök átadásáról, a nemzetiségi nyelvek használatának egyenjogúságáról, megmaradásáról, a testvérfalusi kapcsolatok további fejlesztéséről intézményes keretek között. Ennek keretén belül továbbfejlesztik a két község lakossága, a két község egyházai közötti személyes kapcsolatokat, kiterjesztve azt a családok és gyermekek közötti barátsággá. Testvérközségünk részt vesz a Csábi Patak Völgye Kistérségi Társulásban, amely 11 önkormányzat társulása. A társuláshoz az alábbi önkormányzatok tartoznak: Csáb, Lukanénye, Bátorfalu, Leszenye, Apátújfalu, Szlovákgyarmat, Dacsókeszi, Apátfalva, Szelény, Haraszti, Kiscsalomija.

https://www.opatovskanovaves.sk/

Print Friendly, PDF & Email