Óvodavezetői állás – pályázat

Terény Község Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján
pályázatot hirdet
Terényi Kistenyér Óvoda
Óvodavezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. május 01-től 2022. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2696 Terény, Óvoda út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, szlovák óvodapedagógusi szakképzettség ,
 • Vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– szakmai önéletrajz,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat másolata,
– szakmai gyakorlatról hiteles igazolás,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
– az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program,
– nyilatkozatok: a vagyonnyilakozat- tételi eljárás lefolytatásáról, a véleményezők részére a pályázata tartalmának megismeréséről, személyes adatainak pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, nyilvános vagy zárt ülés tárgyalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Terény Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2696 Terény, Arany János út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 88/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
– Személyesen: Mucsina Erika aljegyző, Nógrád megye, 2696 Terény, Arany J. út 46.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Nemzeti Köznevelési törvény és a Korm. rendeletben biztosított vélemény-nyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után intézményvezetői megbízásról Terény Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:
2017. április 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KÖZIGÁLLÁS https://kozigallas.gov.hu/
Az Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. február 28.
Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvénytelenné és eredménytelenné nyilvánítja.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Brozsó Andrásné, polgármester nyújt, a 06-35/548-000 -os telefonszámon.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Pályázat

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyarnándori Közös Önkormányzati Hivatal
Terényi Kirendeltség

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A részletes tájékoztatás ide kattintva érhető el: Részletes_Pályázati_kiírás

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Meghívó

Szeretettel hívjuk és várjuk az

Adventi gyertyagyújtásra

vasárnaponként

(2016. nov. 27., dec. 04., 11., 18.)

17:00 órától

a Tájháznál felállított Betlehemhez

ADVENT: VÁRAKOZÁS

karacsony

 

Béke, hit, remény és szeretet,

Legyen velünk mindig emberek!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Terény Község Önkormányzata

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Közmeghallgatás – Terény Község Önkormányzata

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság és Szervezetek!

Terény Község Önkormányzat
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST tart

2016. október 14. (péntek)
16 órától

a Könyvtárban

melyre tisztelettel meghívjuk Terény község lakóit

Az ülés helye: Könyvtár, Terény, Arany János út 25.

 1. Napirend előtt:
  • Köszöntő: Brozsó Andrásné polgármester
 2. Napirend:
  • Közmeghallgatás
 3. Napirend után:
  • Képviselő-testület tagjainak, meghívottak bejelentései, kérdései.

Kérjük a lakosokat, hogy megjelenésükkel,
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítsék Önkormányzatunk munkáját!

2016. október 03.

Brozsó Andrásné sk.
polgármester

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Közmeghallgatás -Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság és Szervezetek!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete

KÖZMEGHALLGATÁST tart

2016. október 14. (péntek)
15 órától

a Könyvtárban

melyre tisztelettel meghívjuk Terény község lakóit

Az ülés helye: Könyvtár, Terény, Arany János út 25.

 1. Napirend előtt:
  • Köszöntő: Oczot Pálné SzNÖ elnök
 2. Napirend:
  • Közmeghallgatás
 3. Napirend után:
  • Képviselő-testület tagjainak, meghívottak bejelentései, kérdései.

Kérjük a lakosokat, hogy megjelenésükkel,
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítsék Önkormányzatunk munkáját!

2016. október 03.

Oczot Pálné sk.
SzNÖ elnöke

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Szüreti mulatság

 

 

Szüreti mulatság

Terényben

2016. szeptember 24-én

(szombaton)

Felvonulás: 14.30 órától

Pénteken du. 4-kor, aki él és mozog díszíteni induljon, hogy a Kultúr szüreti díszbe boruljon!

Gyülekezés: 14.00 órától (du. 2 órától) Művelődési Háznál (ide várjuk a süteményt a lányoktól-asszonyoktól, üdítőt a fiúktól)

 • Felvonulás kezdete, vége: szeptember 24. (szombat) 14.30 – 16.00 óráig
 • Útvonala: Terény, Arany János út – Kossuth út – Bercsényi út – Szabadság út Jó idő esetén: – József A. u. – Szent-Györgyi A. út – Arany János út (Művelődési Háztól a fent felsorolt útvonalon – a Művelődési Házig)
 • Mulatság, bál: 16.30 – 02.00 óráig Művelődési Házban

                           Zenél: Pálok Attila

 

Az esti bál batyus bál!!

 „Hogyha jöttök lesztek, amit hoztok, esztek.”

Innivalót mindenki biztosítson MAGÁNAK (meg esetleg másnak).

Kocsma nincs, ó mi kincs, de még a falu közepében sincs!!

Szüreti Plakát 2016

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

XXXIII. Nemzetiségi Nap Terény

XXXIII.
Nemzetiségi Nap Terény
Národnostný Deň Terany

2016. június 25. szombat

1976- 2016

40 év
a nemzetiségek szolgálatában
„40 rokov v službách národnostných menšín

 

Program a Szabadtéri Színpadnál (Mikszáth út):

14.00 – 02.00

 • Ökumenikus Istentisztelet és mise / Ekumenická omša a bohoslužba
 • Ünnepi köszöntő /Slávnostné otvorenie Národnostného dňa
 • Jubileumi Gála – hagyományőrző csoportok műsora
 • Díszpolgári cím átadása / Odovzdanie titulu: „Čestný občan obce“
 • Szórakoztató műsor/Zábavný program
 • Szabadtéri bál/ Ples v priestoroch amfiteátra

Kísérőprogram/Sprievodný program:

 • Berényiné Lami Mónika: „A galgamenti parasztság élete” üvegfestés kiállítás
 • Gyermekjátékok, trambulin, arcfestés, vásár

Résztvevő csoportok és fellépők / Zúčastňujúce sa skupiny a ďalší účinkujúci:

Labdarózsa Hagyományőrző Csoport–Apátújfalu / Opatovská Nová Ves
Terany szlovák testvérközség hagyományőrző csoportja
Folklórna skupina Dudváh-Križovany n.D. / Folklór csoport
Hajnalcsillag Hagyományőrző Együttes – Acsa / Jača
Vadgalamb és Vadgerlice Gyermek Néptáncegyüttesek – Szendehely
Német Hagyományőrző Asszonykórus – Szendehely / Sende
Nógrád Táncegyüttes Kamaracsoportja – Salgótarján
Dűvő zenekar – Salgótarján
Kalácska Népdalkör – Terény / Spevácka skupina – Terany
Terényi Kistenyér Óvoda / Teranská materská škola Dlaniček
Cserbóka Gyermek Néptánccsoport / Detská skupina ľudového tanca –
Szent-Györgyi Albert Ált. Iskola Terényi Tagiskolája/základná škola
Szanda Singers
Hajnalmuzsika Produkció-zenés szórakoztató műsor
Kiss Mihály senior latin versenytáncos bajnok

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A plakát pdf formátumban innen letölthető

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

Óvodai beiratkozás

Tisztelt Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő 8.§ (2) bekezdés rendelkezése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt. Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2013. szeptember 1. előtt születtek. A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Amennyiben a felvételi körzetben minden hároméves, illetve annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesíthető, akkor az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet az irányadó.

A Terényi Kistenyér Óvoda szlovák nemzetiségi kétnyelvű óvodai nevelést folytató intézmény.

Beiratkozás ideje: 2016. május 5 – 6. 13. 30 órától 15. 00 óráig

Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lapot szükséges kitölteni, amelyet az óvoda biztosít a szülők számára.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §) .

Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet előírása alapján a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát; a gyermek TAJ kártyáját,

– a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolatát,

– nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolni kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon,

– elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumentumot,

– a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát,

– amennyiben rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós betegség, többgyermekes igazolás, hátrányos helyzetről szóló határozat), kérjük hozza magával ezen dokumentumokat is.

Az óvoda vezetője – legkésőbb 2016. június 5-ig – dönt az óvodához eljuttatott felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Amennyiben a szülő a jelentkezési lapon megadta az elektronikus elérhetőségét, a gyermeke felvételéről, illetve elutasításáról ilyen módon is értesítést kaphat. A jelentkezés elutasítása esetén a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. Az eljárást megindító kérelmet (fellebbezés) Terény község jegyzőjéhez címezve kell benyújtani.

Az első óvodai foglalkozási nap/ a nevelési év első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök)

A nevelési év utolsó napja: 2017. augusztus 31.

A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS

Tisztelt lakosság!

Az ÉNYMK Nonprofit Kft ingyenes lomtalanítást végez!

időpontja: 2016. május 7. (szombat) reggel 7.00 órától!

A lomtalanításnál lerakható hulladékok:

a) bútorok hulladékai (asztalok, székek, szekrények, matracok);

b) egyéb fából készült használati tárgyak, melyek méretüknél fogva nem helyezhetőek el a szabványos gyűjtőedényben;

c) szőnyegek, textilek, ruhaneműk;

d) műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék;

e) nagydarabos műanyag játékok;

 

Kifejezetten nem tartoznak a lomtalanítás körébe az alábbi hulladékok:

a) vegyes települési szilárd hulladékok;

b) tehergépjármű, és munkagép gumiabroncsok; és semmilyen gumi

d) háztartási elektronikai hulladékok;

e) háztartási veszélyes hulladékok (festékek, hígítók, vegyszerek, fénycsövek, akkumulátorok, elemek);

f) építési törmelékek, bontásból származó anyagok,

g) szelektíven gyűjthető üveg, műanyag és papír hulladékok.

ÉNYMK Nonprofit Kft.

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment

TE SZEDD

TeSzedd_logo_2016_final

Téged is zavar, hogy országszerte utcákat, parkokat, erdőket önt el a szemét?
Itt az alkalom, hogy közösen tegyünk ellene!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.
Idén immár hatodik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban
„tavaszi nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei.

Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket.

A program keretében

2016. április 28-29-én 8:00 – 14:00-ig

Terény Község Önkormányzata

a TEMETŐ területére

hulladékgyűjtési programot szervez.

Kérjük a lakosságot, hogy vegyenek részt szemétgyűjtési akciónkban, tisztítsuk ki együtt temetőnk területét.

A szemétszedés is lehet valódi közösségi élmény!

Categories: Nincs kategorizálva | Leave a comment